სკოლა არეა

 

სკოლა არეა

ლიტერატურული ნაწარმოებების მიმოხილვა

  • XI  კლასის მოსწავლეებმა წარმოადგინეს ღონისძიება - ,,კაცია - ადამიანი?!“
  • ისაუბრეს ნაწარმოების შესახებ და გამოთქვეს საერთო აზრი ლუარსაბ თათქარიძის პიროვნების შესახებ; გამართეს პოლემიკა XII კლასის მოსწავლეებთან და დაგეგმეს შემდგომი სადისკუსიო თემა - ,,ოთარაანთ ქვრივი“ (პედაგოგი - ბეატრისა რუსია).