სკოლა არეა

 

სკოლა არეა

მისია

* სკოლის მისიაა, მოსწავლეებს მისცეს ზოგადი განათლება, აღზარდოს ღირსეულ ადამიანებად და მოამზადოს ცხოვრებაში წარმატებული დამკვიდრებისათვის. სასკოლო საზოგადოება, განათლების მიზნებთან შესაბამისობაში, სწავლების თანამედროვე საშუალებების გამოყენებით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვის გზით, ზრუნავს სწავლების ხარისხის ამაღლებისათვის.
* სკოლაში მასწავლებლების, მოსწავლეების, მშობლების მაქსიმალური ჩართულობით შექმნილია ურთიერთპატივისცემით გამსჭვალული უსაფრთხო გარემო. თითოეულ მოსწავლეს აქვს თავისი შესაძლებლობის მაქსიმალურად გამოვლენის, ცოდნისა და უნარების და ღირებულებების შეძენისა და რეალიზაციის საშუალება.