სკოლა არეა

 

სკოლა არეა

პირველკლასელთა წამახალისებელი საჩუქრები გრძელდება...

პირველკლასელთა წამახალისებელი საჩუქრები გრძელდება...

*  16 სექტემბერს ,,არეას" პირველ კლასელებს გადაეცათ სახალისო საჩუქრები;

* ,,არეას" პირველ კლასელებს საჩუქრად გადაეცათ მოსწავლის ფორმა;

* პირველი კლასელები გათავისუფლდნენ სექტემბრის სწავლის გადასახადისაგან;

* პირველ კლასელებს სასწავლო წლის განმავლობაში ელოდებათ წამახალისებელი საჩუქრები...

*  პირველ კლასელებს საჩუქრად გადაეცათ დამატებითი სახელმძღვანელოები ინგლისურ ენაში.